Priopćenje za medije Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Cilj posvojenja je zbrinjavanje i zaštita djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Prilikom odabira najprikladnijeg potencijalnog posvojitelja, osobine posvojitelja se procjenjuju u odnosu na dobrobit djeteta. Vrijeme koje prođe od utvrđivanja ispunjava li osoba koje želi postati potencijalni posvojitelj Zakonom propisane uvjete, nije čimbenik koji utječe na odabir najprikladnijeg potencijalnog posvojitelja, već su to osobine posvojitelja u pogledu potreba svakog pojedinog djeteta.

U Republici Hrvatskoj 2010. godine realizirano je 133 posvojenja; 2011. godine realizirano je 93 posvojenja; 2012. godine realizirano je 111 posvojenja; 2013. godine realizirano je 107 posvojenja; 2014. godine realizirano je 93 posvojenja; dok je 2015. godine realizirano 115 posvojenja.
U  2016. godine realizirano je 87 posvojenja; od toga 8 djece sa poteškoćama u razvoju, 33 braće i sestara, 4 djece maloljetnih roditelja, 3 djece nepoznatog podrijetla. Troje djece posvojila su dva očuha. U protekloj 2016. godini nije niti jedno dijete posvojeno u inozemstvo, odnosno svih 87 djece su posvojena od strane hrvatskih državljana. U Registru posvojitelja je trenutno 1170 posvojitelja.
Iako broj djece koja se posvajaju na godišnjoj razini pada u odnosu na prethodne godine, važno je napomenuti da je u Registru 344 djece koja ispunjavaju pravne pretpostavke za posvojenje, a nisu posvojena. Od toga je 49 djece do 5 godina, 71 dijete od 6 do 10 godina, 100 djece od 11 do 14 godina, te 124 djece od 15 do 18 godina.
Od ukupnog broja djece koja ispunjavaju pravne pretpostavke za posvojenje u registru je 126 djece sa poteškoćama u razvoju.
Od ukupnog broja djece čiji su profili objavljeni na posebnim podstranicama Ministarstva, njih 47, posvojeno je ukupno jedno dijete, što je jedan od pokazatelja da objavljivanje profila djece ne pospješuje posvojenje, a nije ni u interesu djece. Naime, kao što smo već naveli cilj posvojenja je prije svega zaštita interesa djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi na način da centri za socijalnu skrb iz registra potencijalnih posvojitelja odaberu posvojitelje koji će na najbolji mogući način odgovarati specifičnim potrebama pojedinog djeteta. Naglasak je na stručnoj procjeni i prvenstveno interesima djece, što se ne ostvaruje objavljivanjem profila i odabirom djeteta od strane potencijalnog posvojitelja.
Analizom podataka o djeci koja ispunjavaju pretpostavke za posvojenje, uočili smo da do sada nisu posvojena zbog:
  • Ozbiljnih zdravstvenih problema ili teškoća u razvoju
  • Više braće/sestara odrastaju zajedno te se traže posvojitelji koji će ih zajedno i posvojiti
  • Djeca su izrazila mišljenje da ne žele biti posvojena ili se ne žele odvajati od braće i sestara
  • Ostvarili su dobar emocionalni odnos s udomiteljima, imaju kontakte sa srodnicima
  • Djeca su smještena u srodničkoj obitelji; po smjernicama UN-a o alternativnoj skrbi za djecu zbrinjavanje djeteta u srodničkoj obitelji smatra se obiteljskom skrbi, pa stavljanje ove djece u registar djece sa pretpostavkama za posvojenje što nije u skladu s pravom djeteta na prvenstvenu skrb u užoj ili široj obitelji.
Također, preporuke  o skrbi za djecu i zaštiti najboljeg interesa djece UN-a, UNICEF-a i svih relevantnih dionika koji se bave unapređenjem i zaštitom prava djece, usmjerene su na preventivne aktivnosti, širenje usluga i servisa za djecu, mlade i obitelji u riziku, poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za povratak djeteta u biološku obitelj uz  boravak u udomiteljskoj obitelji, kao alternativnom obliku skrbi, a posvojenje se preporuča kao krajnje rješenje, kada su iscrpljene sve druge mogućnosti,  što su i strateške smjernice ovog ministarstva.     
Prijedlozi Udruge Adopte da se posvojiteljima djece starije od 8 godina omogući korištenje roditeljskog dopusta duljeg od 6 mjeseci, nisu bile predmet Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, obzirom da se odnose na članke zakona koji se Nacrtom prijedloga ne mijenjaju. Međutim, prilikom budućih izmjena propisa kojim će se na sveobuhvatan način pristupiti poboljšanju zakonske regulative u području rodiljnih i roditeljskih potpora razmotrit će se sva otvorena pitanja u pogledu ostvarivanja prava pojedinih skupina korisnika, što uključuje i status roditelja posvojitelja, vodeći pritom računa o temeljnom načelu jednakog postupanja.
Prepoznajući Udrugu Adopta kao dionika i suradnika u području promicanja i unapređenja posvojenja i podrške obitelj, odnosno promicanju i zaštiti prava djece, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u protekloj 2016. godini osiguralo za projektne aktivnosti Udruge Adopta financijsku podršku u ukupnom iznosu od 300.000 kn. 
U tijeku je izrada Nacrta prijedloga Obiteljskog zakona. Za nacrt zakonskog prijedloga provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, putem mrežne stranice e-Savjetovanje, a obavijest o početku i trajanju savjetovanja bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Tijekom savjetovanja zainteresirani građani, udruge i ostali moći će dati svoje prijedloge i primjedbe.

Pisane vijesti