Održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga iskaza za Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

  • Slika /Vijesti2017/2017-05-30c.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U utorak, 30. svibnja 2017. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je javna rasprava o Nacrtu prijedloga iskaza za Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Javnoj raspravi nazočila je gđa Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dr. sc. Dubravka Šimonović, posebna izvjestiteljica UN-a o nasilju nad ženama, gđa Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda RH, ujedno stručnjakinja iz područja zaštite od nasilja u obitelji, u ulozi moderatorice skupa te predstavnici nadležnih tijela nositelja mjera i organizacije civilnog društva koje pružaju pomoć i potporu žrtvama nasilja u obitelji.
 
Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji sastavljena je u Istanbulu 11. svibnja 2011.godine i otvorena za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe, državama nečlanicama koje su sudjelovale u njezinoj izradi i Europskoj uniji. Konvencija je u skladu sa svojim odredbama članka 75. stupila na snagu 1. kolovoza 2014. godine, a nakon stupanja na snagu Odbor ministara Vijeća Europe može, nakon konzultacija sa strankama i uz njihov jednoglasni pristanak, pozvati države nečlanice koje nisu sudjelovale u njezinoj izradi da pristupe Konvenciji u skladu s odredbama njezinog članka 76.
 
Svrha Konvencije uključuje zaštitu žena od svih oblika nasilja, sprečavanje, progon i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena; izradu sveobuhvatnog okvira, politika i mjera za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; promicanje međunarodne suradnje radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; pružanje potpore i pomoći organizacijama i tijelima nadležnim za provedbu zakona učinkovitom suradnjom radi usvajanja sveobuhvatnog pristupa suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 
Republika Hrvatska je dana 22. siječnja 2013. godine potpisala Konvenciju čime je iskazala svoj interes i pridružila se naporima međunarodne zajednice, poglavito državama članicama Vijeća Europe i Europske unije, kako bi se na ovom području učinili daljnji napori i još odlučnije formulirala odlučnost država u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija predstavlja pravni okvir za daljnju dogradnju zakonodavno-pravnog okvira potrebnog za učinkovitu prevenciju te progon i kažnjavanje počinitelja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sukladno svom djelokrugu rada i nadležnostima, kao ključno državno tijelo u području zaštite od nasilja u obitelji pokretač je i nositelj postupka ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji..
 
U  svrhu provedbe procesa ratifikacije Konvencije Ministarstvo je u veljači ove godine osnovalo Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije čiji su članovi/ce predstavnici/ce nadležnih državnih tijela, znanstvene institucije, nezavisna stručnjakinja i nezavisna aktivistica te predstavnici/ce organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje djeluju u cilju zaštite ljudskih prava i prava žena žrtava nasilja. Zadaće radne skupine, među ostalim, su izrada prijedloga Zakona, verifikacija teksta prijevoda Konvencije te pružanje stručne pomoći u cijelom procesu do ratifikacije Konvencije.
 
Javna rasprava o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji jedna je od aktivnosti u procesu ratifikacije, a provodi se nakon održanog javnog savjetovanja na Središnjem državnom portalu e-savjetovanje.

Pisane vijesti