Izjava za medije ministrice Murganić povodom slučaja nasilne smrti djeteta u Puli

Slika /Vijesti2017/Hina_ministrica_konf.jpg

Povodom slučaja nasilne smrti djeteta Denisa Pašića, od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dana 26. svibnja 2017. godine proveden je upravni nadzor nad radom Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, kao nadležnim centrom u konkretnom slučaju.

Tijekom provođenja upravnog nadzora izvršen je uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na obitelj Rojnić i Pašić, obavljen je razgovor sa svim stručnim radnicima koji su bili uključeni u rad na navedenim predmetima ili su na bilo koji način bili u kontaktu sa obitelji.
Provedenim upravnim nadzorom utvrđeni su propusti u radu i postupanju stručnih radnika u procjeni rizičnog ponašanja majke Chiare Pašić te u vezi s tim nepravovremenog poduzimanja mjera za zaštitu djeteta. Nadalje, utvrđene su nepravilnosti u primjeni mjera obiteljsko pravne zaštite prema oba djeteta Chiare Pašić.
Međutim, važno je napomenuti da Centar za socijalnu skrb Pula-Pola nije zaprimio niti jednu prijavu šire obitelji, građana ili institucija kojima bi se ukazivalo na neprimjereno ponašanje majke u odnosu na dijete.
Slijedom navedenog, Ministarstvo će naložiti ravnatelju Centra za socijalnu skrb Pula-Pola utvrđivanje odgovornosti stručnih radnika Centra koji su bili uključeni u navedene postupke. Istovremeno, Ministarstvo će naložiti i upravnom vijeću Centra utvrđivanje odgovornosti ravnatelja Centra.
Smatramo potrebnim istaći da je u trenutku davanja ove izjave u tijeku provođenje i inspekcijskog nadzora Ministarstva u Domu za odgoj djece i mladeži Pula, koji je započeo jučer i tek provedenim inspekcijskim nadzorom Ministarstvo će dobiti kompletnu sliku o svim činjenicama i okolnostima bitnima za ovaj slučaj.
Ministarstvo izražava žaljenje zbog događaja koji je potresao cijelu Hrvatsku, posebno imajući u vidu da nam je zaštita djece, kao jedne od najosjetljivijih kategorija u ovom društvu od primarnog interesa. Utvrđeni propusti ukazuju na potrebu preispitivanja organizacije i načina  rada u centrima za socijalnu skrb, odnosno uspostavu nove organizacije u kojoj će obitelj u problemu biti sagledana u cjelini. 

(Foto: HINA)

Pisane vijesti