Info radionica u Vinkovcima

Slika /Logotipovi/EuropskiFondZaNajpotrebitije.jpg

Info radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ (školska godina 2017. - 2018.) bit će organizirana 4. listopada 2017. godine u Vinkovcima, Velika županijska vijećnica, Glagoljaška 27. Predviđeno trajanje radionice je od 11:00 do 15:00 sati.

Info-radionice u Vinkovcima bit će organizirane za potencijalne prijavitelje iz slijedećih županija, a koje su sukladno Pozivu određene kao prihvatljive za financiranje: Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Broj sudionika na informativnoj radionici je ograničen te se može prijaviti po jedan predstavnik prijavitelja i po jedan predstavnik partnera. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 2. listopada 2017. do 12 sati. Prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će povratno obaviješteni o statusu njihove prijave.
Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sudionike osigurati  osvježenje tijekom pauze, kao i radne materijale. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac (Prijavni obrazac za Vinkovce).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva OP FEAD

Pisane vijesti