Europski socijalni fond - Unaprjeđenje usluga dječjih vrtića

Slika /Vijesti2018/logo_vrtic2.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je  8. ožujka 2018. otvoreni trajni Poziv  ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koji se planira u okviru Europskog socijalnog fonda.

Kroz ovaj natječaj ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi  kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada dječjih vrtića s ciljem veće dostupnosti usluga i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
 
Natječaj je namijenjen dječjim vrtićima te jedinicama lokalne samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima u okviru Poziva.
 
Tekst Poziva dostupan je na relevantnim mrežnim stranicama za strukturne fondove:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/

Pisane vijesti