Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Kako bi se najširem krugu zainteresirane javnosti u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo socijalne politike i mladih ovim putem provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Javna rasprava se održava putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u vremenu od 2. listopada 2014. do 18. listopada 2014. godine, putem Obrasca sudjelovanja u javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

  1. Teze o sadržaju Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

  2. Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

  3. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom Zakona

  4. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.