Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sudjelovanju korisnika u plaćanju cijene usluge i način plaćanja usluga

 Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o sudjelovanju korisnika u plaćanju cijene usluge i način plaćanja usluga.temeljem članka 99. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.)

Prilozi:

Nacrt Pravilnika

Obrazac