Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara Javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora temeljem članka 238. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.)

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. 

Prilozi:Nacrt Pravilnika

           Obrazac