Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi temeljem članka 216. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.).
Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi.
Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine.

Prilozi:

Nacrt Pravilnika

Obrazac