Poziv za prijavu trogodišnjeg programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj

  • Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodšinjih programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine