Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu

OBJAVLJENO: 25.5.2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima.
Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade
A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.300.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2016. godine.
 


OBJAVLJENO: 3.6.2016.

Objavljena izmjena Poziva za prijavu projekata, obrazac A4.
 
OBJAVLJENO: 7.6.2016.

Objavljena izmjena Uputa za prijavitelje.
 

Najčešća pitanja i odgovori
 
OBJAVLJENO: 28.9.2016.

Objavljena izmjena Indikativnog kalendara
 
OBJAVLJENO: 17.10.2016.

Objava privremenih rezultata Poziva za prijavu projekta usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu.
 
OBJAVLJENO: 14.11.2016.

Objava Odluke o raspodjeli financijskih sredstava