Naslovnica / Novosti / Vijesti / Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zaint...

Veličina slova:

A A A

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:
A            Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)
B            Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima
C            Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.)
D            Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja)
E             Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna.
Cjelokupna dokumentacija za prijavu na Natječaj nalazi se na poveznici: Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu. Rok za dostavu prijava je 29. svibnja 2015. godine.

Dokumentacija

Odluka o načinu raspodjele sredstava

Tekst Poziva