Naslovnica / Novosti / Vijesti / Arhiva vijesti / Listopad 2012. / Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o dadi...

Veličina slova:

A A A

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o dadiljama

Kako bi najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj, a osobito roditeljima i osobama koje se namjeravaju baviti predmetnom djelatnošću, omogućili neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt prijedloga Zakona o dadiljama, Ministarstvo socijalne politike i mladih ovim putem provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o dadiljama. 

Javna rasprava se održava putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u vremenu od 21. rujna do 10. listopada 2012. godine.

Pozivamo građane da primjedbe, prijedloge i mišljenja dostave do navedenog roka Ministarstvu socijalne politike i mladih, putem elektroničke pošte, u priloženom obrascu sudjelovanja u internetskom savjetovanju koji možete preuzeti ovdje, na adresu: suncica.loncar@mspm.hr

Nacrtom prijedloga Zakona o dadiljama uređuje se obavljanje djelatnosti dadilje. Propisuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti i poslova dadilje kao i način obavljanja djelatnosti i poslova dadilje te se definiraju pojmovi djelatnosti dadilje i poslova dadilje. Omogućuje se obavljanje djelatnosti dadilje putem trgovačkog društva i obrta koji su registrirani za obavljanje djelatnosti dadilje. Omogućuje se da se djelatnost dadilje obavlja u stambenom ili poslovnom prostoru koji je namijenjen za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja. U slučaju obavljanja djelatnost dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru koji je namijenjen za obavljanje djelatnosti dadilje, propisuje se obveza zadovoljavanja posebnih prostornih uvjeta, koji će se urediti pravilnikom.

Propisuje se obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Uređuje se postupak i nadležnost za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje. Uređuje se upis osobe koja obavlja djelatnost dadilje u poseban registar te upis dadilje u poseban imenik, čime se ustanovljuju javne evidencije o osobama koje obavljaju djelatnost dadilje te o dadiljama. 

Nacrtom prijedloga Zakona o dadiljama propisuje se i subvencioniranje obavljanja djelatnosti dadilje, nadzor nad primjenom Zakona kao i kazne za postupanje suprotno odredbama Zakona te se u prijelaznim i završnim odredbama Zakona rješava zatečeno stanje u pogledu osoba koje su stručno osposobljene za dadilju prije stupanja na snagu Zakona.
Obiteljski centri po županijama imat će aktivnu ulogu u provedbi Zakona kao i u koordinaciji između osobe koja obavlja djelatnost, kao pružatelja usluge, i roditelja, kao korisnika usluge, obzirom da se   nacrtom prijedloga Zakona propisuje njihova nadležnost za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti odnosno poslova dadilje, provedbu stručnog nadzora, kao i vođenje posebnog registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje i posebnog imenika dadilja. 

Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj stvorit će se pravni temelj za sigurno i standardizirano obavljanje djelatnosti dadilje, obzirom da u postojećoj legislativi ne postoji uporište za obavljanje djelatnosti dadilje. Putem obavljanja djelatnosti dadilje omogućiti će se samozapošljavanje jednog dijela nezaposlenih osoba dok će se putem obavljanja poslova dadilje u okviru obavljanja djelatnosti dadilje, stvoriti mogućnost zapošljavanja dadilja. Roditelji će imati mogućnost izbora u pogledu skrbi o djeci, a ukoliko se odluče za ovakav oblik skrbi o djeci, pružit će se mogućnost da o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe o djeci i čiji rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima.

Dokumenti:

Nacrt prijedloga Zakona o dadiljama 

Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju