RADIONICA: Korištenje indikatora siromaštva u svrhu prevencije dječjeg i obiteljskog siromaštva

Slika /Twinning01/ZPDS-HD-telop.png

Radionica je namijenjena socijalnim radnicima, stručnom osoblju škola te zdravstvenim djelatnicima, a održat će se u dva termina: od 28.-29. studenoga, te od 30. studenog – 1. prosinca, od 9:30 – 16:00 sati u Domu Dugave u Zagrebu (Ulica Sv. Mateja 70a).  

ZAGREB, 7. studenoga 2017. - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizira dvije dvodnevne radionice na temu Korištenje indikatora siromaštva u svrhu prevencije dječjeg i obiteljskog siromaštva - Jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga za identifikaciju rizika od siromaštva. Svrha radionice je educirati stručnjake različitih profila u prikupljanju podataka o pokazateljima rizika od siromaštva koristeći Upitnik za identifikaciju rizika od siromaštva, javno predstavljen u rujnu ove godine.
  
Sudionici radionice aktivno će doprinijeti doradi Priručnika za korištenje Upitnika i Obrasca socijalne evaluacije koji će, prilikom nadogradnje informatičke baze podataka Ministarstva (SocSkrb), omogućiti prikupljanje i pretraživanje unesenih podataka, njihovu analizu, a samim time i kvalitetnije planiranje i evaluaciju socijalnih usluga i programa u zajednici.
 
Predavači na radionici su: Ivana Lučev, voditeljica projektne komponente Razvoj instrumenata za ciljano pružanje socijalnih usluga pri Ministarstvu, Geneviève Sempere Briand, stručnjakinja na Projektu, bivša voditeljica Ureda za socijalno stanovanje u Gradu Parizu i Carole Duché, stručnjakinja na Projektu, voditeljica Službe za socijalne usluge Fonda za obiteljske naknade (CAF) francuskog departmana Yvelines, nedaleko Pariza (više u Programu). 

Radionica će biti bodovana od strane Hrvatske komore socijalnih radnika.
 
Radionice se održavaju u okviru twinning projekta Hrvatske i Francuske Institucionalno jačanje sustava socijalne skrbi radi poboljšanja ciljanja socijalnih programa i smanjenja siromaštva, koji financira Europska unija. Cilj Projekta je jačanje institucijskih kapaciteta sustava socijalne skrbi za rano prepoznavanje i pravovremeno pružanje socijalnih usluga obiteljima i djeci u riziku od siromaštva. Projekt provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u suradnji s Vladom Francuske Republike. Provedbeni partner Projekta je Expertise France, francuska agencija za međunarodnu tehničku suradnju. 
 
Zainteresirane za sudjelovanje na radionici molimo da prijave svoj dolazak na: eutwinning@mdomsp.hr najkasnije do 17. studenoga 2017. 
 
Veselimo se vašem dolasku!