Maja Vučinić Knežević, dr. sc.Pomoćnica ministrice za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova