Javna rasprava o Odluci o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi (osnivač RH) i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je prijedlog Odluke o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, koju temeljem članka 270. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13) donosi Vlada Republike Hrvatske radi utvrđivanja mjera reorganizacije i racionalizacije njihova poslovanja sa svrhom postizanja financijske stabilnosti, jačanja odgovornosti u njihovom upravljanju te povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju javnih usluga.

Predmetnom Odlukom propisani su kriteriji temeljem kojih je svaka od spomenutih ustanova dužna provesti analizu poslovanja, izraditi dokument o provedenoj analizi, te isti u roku dostaviti Ministarstvu socijalne politike i mladih. U cilju izrade jednoobraznih dokumenata „Analiza poslovanja doma socijalne skrbi“ kroz predložak u privitku predmetne Odluke dodatno su razrađeni i pojašnjeni kriteriji za analizu poslovanja.

Dokument „Analiza poslovanja doma socijalne skrbi“ biti će podloga za izradu Izvješća o provedenom postupku analize poslovanja i prijedloga mjera reorganizacije i racionalizacije poslovanja svakog pojedinog doma, koje je Ministarstvo socijalne politike i mladih u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu predmetne Odluke, dužno podnijeti Vladi Republike Hrvatske. 

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo socijalne politike i mladih ovim putem provodi javnu raspravu o Odluci o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Javna rasprava se održava putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u vremenu od 21. srpnja do 19. kolovoza 2014. godine, putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Odluci o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.
Prilozi:

Odluka o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

Privitak Odluci o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju