Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati OCD za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, temeljem članka 205. stavka 3. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, broj 75/2014)

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u vezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja. Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 17. kolovoza 2014. godine. 

Prilozi:

Prijedlog Pravilnika

Obrazac