Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge temeljem članka 210. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.).

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. 

Prilozi:Nacrt Pravilnika

           Obrazac