Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora 

temeljem članka 242. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.).

Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. 

Prilozi:Nacrt Pravilnika

           Obrazac