Starije i nemoćne osobe

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj živi 4.284.889 stanovnika. Broj osoba starih 65 i više godina  je 758.633 osoba odnosno 17,7 % ukupne populacije. Ovim udjelom starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji Hrvatska je iznad prosjeka zemalja Europske unije (17%). Navedeni demografski pokazatelji govore da je Hrvatska zakoračila u „demografsku starost“.
 
Ministarstvo socijalne politike i mladih razvija i podupire izvaninstitucijske modele skrbi, a osobito razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama radi unapređenja kvalitete života korisnika i njihova aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. U tom cilju donesena je Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. Cilj Strategije za starije osobe u sustavu socijalne skrbi je bio osigurati višu razinu kvalitete socijalne skrbi za starije osobe, stvoriti osnovu za financiranje projekata udruga i omogućiti pružateljima usluga pristup sredstvima iz fondova EU za financiranje usluga za starije osobe u zajednici, koje nisu obuhvaćene Zakonom o socijalnoj skrbi, a starijim osobama povećavaju kvalitetu života i omogućavaju da što duže ostanu živjeti u vlastitom domu.

U okviru skrbi za starije i nemoćne osobe, Služba za stare i nemoćne osobe, osobe s problemima ovisnosti i azilante, kao unutarnja ustrojstvena jedinica u sklopu Sektora za politike za osobe s invaliditetom i odrasle osobe:
  • izrađuje nacrte prijedloga strategija, nacionalnih programa, operativnih i drugih planova vezanih uz stare i nemoćne osobe, prati propise i praksu drugih zemalja u području politika za stare i nemoćne osobe,
  • koordinira provedbom Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014.-2016. godine
  • obavlja poslove vezane uz poticanje, organiziranje, praćenje i predlaganje mjera za unaprjeđenje i razvoj institucijskih i izvaninstitucijskih usluga za stare i nemoćne osobe
  • izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih pravnih propisa te sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih pravnih propisa u području politika za stare i nemoćne osobe u nadležnosti drugih tijela državne uprave,
  • surađuje u pripremi projekata za odobravanje financijskih potpora za fondove Europske unije.