Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

Odlukom o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, broj 60/13 i 40/14), Povjerenstvo je započelo s radom u rujnu 2013. godine kada je održana prva sjednica.
 
Sastav Povjerenstva trenutno čine:
predstavnici državnih tijela (15) - Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo financija, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo kulture i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
predstavnici znanstvenih institucija (2) - Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i
predstavnici saveza i udruga osoba s invaliditetom (16) - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatski savez slijepih, Hrvatskih savez gluhih i nagluhih, Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, Savez društava distrofičara HrvatskeHrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom, Hrvatski savez udruga invalida rada, Savez civilnih invalida rata Hrvatske, Zajednica županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske, Savez udruga za autizam Hrvatske, Koalicija za život u zajednici, Savez društava multiple skleroze, Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara i Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir.
 
Povjerenstvo donosi Plan i program rada Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu, a na temelju prijedloga članova/članica Povjerenstva. 
Predsjednik/ca, zamjenik/ca predsjednika/ce, članovi, tajnik/ca i pomoćnik/ca tajnika/ce Povjerenstva imenuje rješenjem Vlada Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 97/13, 11/1463/14 i  24/15).