Strukturirani dijalog

Ulaskom u Europsku uniju u Hrvatskoj se i službeno počeo provoditi strukturirani dijalog s mladima. To je proces u kojem se tijela javne vlasti, uključujući i institucije Europske unije, savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u nekom području.

Proces se opisuje kao “strukturirani” zato što su teme i vrijeme savjetovanja s mladim ljudima unaprijed dogovoreni: kroz 18-mjesečni ciklus održavaju se redovita događanja u kojima mladi mogu iznositi svoja mišljenja o dogovorenim temama u dijalogu s drugim mladima i predstavnicima nacionalnih i europskih institucija. Teme prethodnih ciklusa strukturiranog dijaloga bile su Zapošljavanje i poduzetništvo, Društvena uključenost mladih Osnaživanje mladih s naglaskom na političku participaciju. Tema trenutnog ciklusa strukturiranog dijaloga je Omogućavanje svim mladima uključivanje u različitu, povezanu i uključujuću Europu - spremni za život, spremni za društvo. Konzultacije s mladima provode se putem online upitnika i konzultacijskih konferencija na nacionalnoj razini te putem regionalnih konzultacija i fokus-grupa na regionalnoj i lokalnoj razini.

Na europskoj razini strukturirani dijalog povezuje Europsku komisiju, zemlje članice i nacionalna vijeća mladih te Europski forum mladih. Na razini zemalja članica, nacionalne radne skupine (sastavljene od mladih, predstavnika organizacija mladih, tijela vlasti i znanstvenih institucija) provode savjetovanja s mladima i tim sadržajem doprinosi procesu na europskoj razini. Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj trenutno okuplja predstavnike Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja, Agencije za mobilnost i programe EU, Mreže mladih Hrvatske i Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj.  

Agencija za mobilnost i programe EU od 2011. godine provodi aktivnosti vezane uz strukturirani dijalog u Hrvatskoj, prvenstveno putem podakcije 5.1 programa Mladi na djelu te kroz program osposobljavanja i suradnje (TCP). Također, u 2011. godini provedeno je i istraživanje o strukturiranom dijalogu u Hrvatskoj. Aktivnosti razvoja strukturiranog dijaloga omogućene su i kroz program Erasmus+, unutar aktivnosti Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih (Ključna aktivnost 3).

Više o strukturiranom dijalogu možete pročitati u brošuri.