Veličina slova:

A A A

Obavijesti

 

Obavijest o konačnim rezultatima natječaja za stipendiju Zaklade „Hrvatska za djecu“

Objavljeni su konačni rezultati javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima/cama školskoj godini 2014./2015.
S dobitnicima stipendije potpisat će se Ugovor o stipendiranju o čemu će stipendisti biti obavješteni putem maila/telefona i putem Internet stranice: www.hrvatska-za-djecu.hr

Konačna lista učenika

Obavijest o privremenim rezultatima natječaja za stipendiju Zaklade "Hrvatska za djecu"

Objavljeni su privremeni rezultati natječaja za stipedniju Zaklade "Hrvatska za djecu" koji sadrže popis imena kandidata/kinja koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja za dodjelu stipendija.
Kandidati/kinje kojima nije odobrena stipendija mogu u roku od 7 dana od dana objave privremenih rezultata po javnom natječaju za stipendije, odnosno do zaključno 11. veljače 2015. godine dostaviti pisani prigovor ali jedino u svezi s ocjenom uredno pristiglih dokumenta ili dokaza po javnom natječaju.

HZD preliminarna lista

Obavijest za kandidate koji su predali molbu za stipendiranje za školsku godinu 2014./2015. u zakladi „Hrvatska za djecu“

Preliminarna lista stipendista, koji su predali molbu za stipendiranje za školsku godinu 2014./2015., bit će objavljena početkom sljedećeg tjedna na www.hrvatska-za-djecu.hr.

Obavijest pravnim osobama za su/financiranje programa u 2014/2015 godini

Prvi krug iskaza za dostavom projektnih prijedloga, odlukom Upravnog odbora završava 1. prosinca 2014. godine, dok drugi krug završava 31. prosinca 2014. godine.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u zakladi „Hrvatska za djecu“

Na temelju članka 12. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ („Narodne novine“ broj 129/08 i 145/10), članka 20. Statuta Zaklade „Hrvatska za djecu“, članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustroju stručne službe, stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade „Hrvatska za djecu“, Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Zakladi „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-46 od 16. listopada 2014. godine) i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Zakladi „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-54 od 10. studenoga 2014. godine)  raspisuje  se  Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u zakladi „Hrvatska za djecu“ 

Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014./2015.

I.

Zaklada „Hrvatska za djecu raspisuje javni natječaj za dodjelu 500 stipendija učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014./2015. (u daljnjem tekstu: javni natječaj).

Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 700,00 kuna.

Obavijest pravnim osobama za su/financiranje programa u 2014/2015 godini

Zaklada "Hrvatska za djecu" sukladno svojem djelokrugu rada nastavlja poticati pravne osobe na financiranje i/ili sufinanciranje programa iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece namijenjenih korisnicima iz članka 4. stavka 1. Zakona o Zakladi.Pozivaju se svi zainteresirani podnositelji zahtjeva da ispune Obrazac zahtjeva  i prikupe dokumentaciju iz popisa te sve navedeno dostave na adresu Zaklada "Hrvatska za djecu", Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 31. prosinca 2014.

OBRAZAC

Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu" - Narodne Novine, broj: 129/08

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu" - Narodne Novine broj: 145/10

Obavijest o isplati stipendija učenicima/cama za školsku godinu 2013./2014.

Obavještavaju se učenici/ce, koji su dostavili sva tri potpisana primjerka ugovora o dodjeli stipendija sa valjanim brojem računa, da će stipendije za školsku godinu 2013./2014. biti isplaćene u petak, 04. srpnja 2014. godine.

Poziv na potpis Ugovora o dodjeli stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu“

Svi učenici/ce koji su  dobitnici stipendije za školsku 2013/2014 godinu prema priloženom Popisu, a  borave i/ili se školuju na području grada Zagreba pozivaju se da osobno dođu na potpis Ugovora o dodjeli stipendije u prostorije Zaklade, na adresu Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb, 2. kat, od 10:00 do 15:00 sati, od srijede 04.06.2014. do ponedjeljka 09.06.2014.  Potrebno je priložiti i presliku tekućeg/žiro računa na koji će biti isplaćivana stipendija. Rok za potpisivanje Ugovora je ponedjeljak 09.06.2014.