Naslovnica / Djelokrug aktivnosti / Udruge, humanitarna pomoć i volonterstvo / Udruge / Natječaji za udruge / Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siroma...

Veličina slova:

A A A

Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

1. Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji,

2. Projekti usmjereni pomoći socijalno ugroženim obiteljima i

3. Projekti usmjereni integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 24.000.000,00 kuna.

POZIV
Izmjena natječajne dokumentacije
Izmjena i razrada Indikativnog kalendara prema prioritetnim područjima
ODLUKA O RASPODJELI svibanj 2015
Popis projekata usmjerenih osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji

ODLUKA o raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje projekata usmjerenih pomoći socijalno ugroženim obiteljima (2015.)

Datum objave: 13.03.2015. 18:02