Veličina slova:

A A A

Natječaji za udruge

Obavijest o privremenim rezultatima Poziva za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini

Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva zainteresirane organizacije na dostavu prijava sukladno objavljenom Pozivu. Na poziv se mogu prijaviti programi i projekti sukladno sljedećim prioritetnim područjima:
 1. Trogodišnji programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike u lokalnoj zajednici kao što su: dnevni boravci, stambene zajednice, podrška u integraciji i uključivanju u život zajednice i usmjereni podršci pri zapošljavanju i razvoju novih vještina beskućnika

2. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji

3. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba s naglaskom na aktivnosti s ciljem osvješćivanja problema nasilja nad starijim osobama (u obitelji i instituciji) putem medijske kampanje, projekti informiranja i pružanja savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja  zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba te projekti usmjereni podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu (usluge prijevoza).

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 7.000.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 25. srpnja 2016. godine.

Dokumentacija

Izmjena natječajne dokumentacije (05.07.2016.)

Najčešća pitanja i odgovori (19.07.2016.)

Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 23. srpnja 2016. godine.

Dokumentacija

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima.
 Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

A.2. Lokalni info-centri

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.300.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2016. godine.

Dokumentacija za prijavu

Izmjena u pozivu za prijavu - A4

Izmjena uputa za prijavitelje

Najčešća pitanja i odgovori

Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine“.

Dokumentacija

Najčešća pitanja i odgovori

Poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine.

Dukumentacija za prijavu projekata

Izmjena dokumentacije za prijavu projekta (25.05.2016.):

Izmijenjeni obrazac B8 Obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijave

Izmjena natječajne dokumentacije (08.06.2016.)

Najčešća pitanja i odgovori

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 1.850.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. svibnja 2016. godine.

Poziv za prijavu

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Dokumentacija

Odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2016. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žen...

Privremeni rezultati poziva za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u 2016. godini