Obrazloženja nakon provedenog savjetovanja o Odluci o osnivanju Savjeta za mlade

Dana 06. rujna 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Savjeta za mlade (Narodne novine, broj 102/12).
Vlada Republike Hrvatske osnovala je Savjet za mlade Odlukom od 10. srpnja 2003. godine. Od 2003. godine mijenjao se sastav članstva – predstavnika tijela državne uprave, s ciljem usklađivanja s ustrojstvom i djelokrugom tijela državne uprave, uz određene tehničke izmjene. 


Odluka o snivanju Savjeta za mlade (Narodne novine, broj 102/12) donosi niz novina u smislu sastava, djelokruga, zadataka i brojnosti Savjeta. Savjet predstavlja tijelo šireg djelokruga, izbalansirano u smislu broja članova koji dolaze iz redova civilnog društva (osobito udruga mladih i za mlade), te uspostavlja sustav aktivnog suodlučivanja u Savjetu za mlade.

Zadaće Savjeta su: praćenje svih javnih politika vezanih uz mlade, davanje preporuka i mišljenja o njihovoj provedbi i donošenju na svim razinama od lokalne do međunarodne, praćenje rada institucija državne uprave i lokalne i područne samouprave u području politika za mlade te davanje mišljenja i preporuka za unaprjeđivanje njihovog rada u sektoru. Savjet prati razvoj udruga mladih i za mlade te prati i reagira na pojavnosti u društvu koje su od značaja za mlade.

Broj članova Savjeta iz udruga mladih i za mlade je povećan na 7, sukladno područjima djelovanja za mlade kako ih opisuje Nacionalni program za mlade, a za predsjednika/cu Savjeta predlaže se osoba iz redova udruga mladih i za mlade, koja će se birati na konstituirajućoj sjednici Savjeta. Članovi Savjeta iz redova udruga mladih i za mlade se biraju prema Kriterijima koji osiguravaju participaciju respektabilnih stručnjaka i organizacija u postupku izbora i kasnijoj aktivnosti Savjeta.

Kriterije za članstvo u Savjetu za mlade donijet će Ministarstvo socijalne politike i mladih nakon provedene javne rasprave.
Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se na pozicijama Ministarstva socijalne politike i mladih, koje obavlja i stručne i administrativne poslove za Savjet.

Nakon jednomjesečne rasprave putem mrežnih stranica Ministarstva socijalne politike i mladih, zaprimili smo primjedbe i preporuke od Udruge mladih Roma Hrvatske, Mreže mladih Hrvatske i organizacija članica te Hrvatske udruge za psihosocijalno zdravlje „Sto koluri“ Split.

Tekst primjedbi udruga te prihvaćene i neprihvaćene sugestije s obrazloženjima:

Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju - Udruga mladih Roma Hrvatske

Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju - Mreža mladih Hrvatske i organizacije članice

Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju - Hrvatska udruga za psihosocijalno savjetovanje Sto koluri