Dom za djecu "Vladimir Nazor" - Karlovac

Adresa E-mail Telefoni Telefaks Ravnatelj / Voditelj

Adresa:
Nazorova 10
47000 Karlovac

Centrala:
047/617-031, 047/617-030, 047/617-032, 047/611-762

047/617-032, 047/617-031

dr. sc. Maja Vučinić, defek. socijalni pedagog