Naslovnica / Adresar ustanova / Ustanove socijalne skrbi / Domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (domov... / Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor - Ka...

Veličina slova:

A A A

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor - Karlovac

Adresa E-mail Telefoni Telefaks Ravnatelj / Voditelj

Adresa:
Nazorova 10
47000 Karlovac

Centrala:
047/617-031, 047/617-030, 047/617-032, 047/611-762

047/617-032, 047/617-031

dr. sc. Maja Vučinić, defek. socijalni pedagog