Novosti

V. stručni interdisciplinarni skup SUVREMENE TEME OBITELJSKOG PRAVA I POSTUPAKA. Savjetovanje o novom Obiteljskom zakonu NN,br. 75/2014.

Novi Obiteljski zakon (Narodne novine, br. 75/2014) koji stupa na snagu 01.09.2014. godine, donosi značajne novine u hrvatski pravni sustav, koje su rezultat znanstvnih i stručnih nastojanja unaprjeđenja obiteljskopravnih instituta na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Otvorena javna rasprava o pravilnicima za provedbu Obiteljskog zakona

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo socijalne politike i mladih provodi javnu raspravu o pravilnicima za provedbu Obiteljskog zakona.Kako bi se Obiteljski zakon koji stupa na snagu 1. rujna provodio efikasno u praksi, nužno je donijeti Odluku o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta i 11 pravilnika: