Novosti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTIMA PRAVILNIKA SUKLADNO OBITELJSKOM ZAKONU

Ministarstvo socijalne politike i mladih je, sukladno Obiteljskom zakonu (Narodne novine, broj 103/15.), izradilo nacrte:
1. Pravilnika o obveznom savjetovanju,
2. Pravilnika o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi,
3. Pravilnika o načinu pribavljanja mišljenja djeteta,
4. Pravilnika o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta,
5. Pravilnika o obiteljskoj medijaciji te
6. Pravilnika o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi.
S obzirom da su navedeni Nacrti pravilnika neznatno izmijenjeni u odnosu na pravilnike donesene sukladno Obiteljskom zakonu (Narodne novine, broj 75/14.) za koje je Ministarstvo socijalne politike i mladih provelo javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću tijekom srpnja i kolovoza 2014. godine u trajanju od 30 dana, ova javna rasprava provodi se u trajanju od 15 dana.

Potpisan Sporazum o uspostavi, izgradnji te uređenju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba s poremećajem autističnog spektra u Osijeku

Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, ministar zdravlja Siniša Varga, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar, župan Osječko-baranjske županije Vladimir Šišljagić te gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Vrkić potpisali su u subotu, 10. listopada 2015. godine Sporazum o uspostavi, izgradnji te uređenju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba s poremećajem autističnog spektra u Osijeku.