Novosti

25. studenoga - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, počinje svjetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje do 10. prosinca - Međunarodnog dana ljudskih prava.

Međunarodni dan Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta

„Jedino što sva djeca imaju zajedničko su njihova prava. Svako dijete ima pravo na život i rast, obrazovanje, slobodu od nasilja i zlostavljanja, pravo na sudjelovanje te pravo da ga se čuje.“Glavni tajnik Ujedinjenih Naroda Ban Ki-moon

U prigodi obilježavanja Međunarodnog dana Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, koji se u cijelom svijetu obilježava 20. studenog, i ove godine želimo skrenuti pozornost na značaj Konvencije o pravima djeteta u smislu položaja i zaštite djeteta u društvu.